Danh sách dịch vụ

Dịch vụ

ID Tên Giá/ 1000 lượt (đ ) Tối thiểu / Tối đa Mô tả
Dịch vụ miễn phí
9516 Tăng lượt xem TikTok đ 0,0000 100/1000
9515 Tăng lượt xem instagram miễn phí đ 0,0000 100/500
9514 Lượt thích Instagram miễn phí đ 0,0000 10/50
Tăng lượt thích Tiktok
9512 S6 - Lượt thích TikTok ~ người thực ~ 500/ngày đ 22.000 10/100000
9511 S5- Lượt thích TikTok ~ Xem thực ~ 4k/ngày đ 23.000 100/10000
9510 S3- Lượt thích TikTok ~ 5k/ngày ~ không giảm đ 19.000 50/50000
Tăng lượt đánh giá Facebook (tăng sao)
9509 Đánh giá trên Facebook Fanpage 5 sao -Bình luận ngẫu nhiên đ 850.000 10/1000
9508 Đánh giá trên Facebook Fanpage 5 sao - tùy chọn bình luận đ 990.000 10/5000
Tăng lượt theo dõi Tiktok
9500 Tăng TikTok Followers ~ Tối đa 100k ~ 100-1k/ngày đ 15.500 10/100000
9501 Tăng TikTok Followers ~ Tối đa 100k ~ 200-500/ngày đ 17.500 10/100000
9502 Tăng TikTok Followers ~ Tối đa 100k ~ 5k/ngày đ 19.500 20/100000
9505 Tăng TikTok Followers ~ Tối đa 100k ~ 5k/ngày ~ Đảm bảo đ 21.000 20/100000
9506 Tăng TikTok Followers ~ Tối đa 20k ~ 3k/ngày ~ Đảm bảo đ 29.000 100/2500
9507 Tăng TikTok Followers ~ Tối đa 10k ~ Người thật ~ 500-1k/ngày ~ Đảm... đ 82.000 100/10000
Tăng thành viên Group Facebook
9498 Tăng Group Facebook ~ Vietnam ~ Tối đa 250k ~ 2k/ngày đ 54.000 5000/250000
9499 Tăng Group Facebook ~ Vietnam ~ Tối đa 50k ~ 2k/ngày đ 80.000 1000/50000
Biểu tượng cảm xúc Reactions trên Facebook
9486 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Love ~ Vietnam ~ Tối đa 50k đ 38.000 50/50000
9487 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Care ~ Vietnam ~ Tối đa 50k đ 38.000 50/50000
9488 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Haha ~ Vietnam ~ Tối đa 50k đ 38.000 50/50000
9489 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Wow ~ Vietnam ~ Tối đa 50k đ 38.000 50/50000
9490 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Sad ~ Vietnam ~ Tối đa 50k đ 38.000 50/50000
9491 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Angry ~ Vietnam ~ Tối đa 50k đ 38.000 50/50000
9493 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Care ~ Vietnam ~ Tối đa 1k đ 22.000 50/1000
9492 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Love ~ Vietnam ~ Tối đa 1k đ 24.000 50/1000
9494 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Haha ~ Vietnam ~ Tối đa 1k đ 22.000 50/1000
9495 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Wow ~ Vietnam ~ Tối đa 1k đ 22.000 50/1000
9496 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Sad ~ Vietnam ~ Tối đa 1k đ 22.000 50/1000
9497 Biểu tượng Facebook Reaction ~ Angry ~ Vietnam ~ Tối đa 1k đ 22.000 50/1000
Tăng View Facebook
9485 Tăng lượt xem Facebook ~ Tốc độ 100k/ngày đ 8.000 500/100000000
Chia sẻ Facebook
9484 Tăng lượt chia sẻ bài viết ~ Người dùng Việt Nam ~ Tối đa 1k ~... đ 280.000 10/1000
Tăng bình luận Facebook
9483 Tăng bình luận Bài viết Facebook ~ Tối đa 100k ~ 1k/ ngày đ 130.000 20/100000
Tăng lượt thích Facebook
9517 S6 ~ Tăng Like bài viết ~ Người dùng thực đã Active ~ 2k-5k/ ngày đ 75.000 100/200000
9478 Tăng lượt thích bình luận Facebook ~ Người dùng Việt Nam ~ Tối ... đ 16.800 100/100000
9479 Tăng lượt thích bài viết Facebook ~ Người dùng Việt Nam ~ Tối đ... đ 19.000 10/1000
9480 Tăng lượt thích bài viết Facebook ~ Người dùng Việt Nam ~ Tối đ... đ 36.000 100/100000
9481 Tăng lượt thích bình luận Facebook ~ Người dùng Việt Nam ~ Tối ... đ 110.000 100/50000
Tăng lượt theo dõi Facebook
9513 Tăng lượt theo dõi Facebook ~ Người thật Active ~ Tỷ lệ rớt 1% ~... đ 60.000 100/100000
9473 Tăng like + follower Facebook ~ người dùng Việt nam ~ tối đa 100k ~ 3k... đ 42.000 100/100000
9472 Tăng like + follower Facebook ~ người dùng Việt nam ~ tối đa 100k ~ 1k... đ 28.000 100/100000
9475 Tăng Profile Followers Facebook ~ người dùng Việt nam ~ tối đa 100k ~ ... đ 28.000 100/100000
9476 Tăng Profile Followers Facebook ~ người dùng Việt nam ~ tối đa 200k ~ ... đ 40.000 100/100000